Singel i Tokyo

Bok & Utställning

Det japanska samhället har utvecklats i snabb takt och unga japanskor lever ett helt annat liv än sina mödrar. Allt färre gifter sig, allt färre barn föds och allt fler väljer karriär istället för familj. Stat och myndigheter svettas av skräck, vem ska ta hand om de gamla och sjuka om befolkningen stadigt minskar? Redan nu uppskattas en fjärdedel av japanerna vara pensionärer. Men vad bryr sig unga kvinnor om det, i brist på dagis och jämställdhet, och rädda för att få en hel släkt att bära på sina axlar väljer de egna vägar. De vill något annat, något nytt, något som deras mödrar aldrig fick och som de själva har svårt att ens formulera.

Projektet är ett samarbete med journalisten Josefin Olevik. Utställningen turnerar nu runt om i Sverige och boken finns att köpa på www.adlibris.se eller www.nevabooks.com